Koulutuksemme ovat monimuoto-opiskelua ja koostuvat lähiopetuksesta, käytännön työharjoittelusta sekä etäopiskelusta. Koulutuksemme tähtäävät hieronnan ammattitutkinnon suorittamiseen. Tutkinnon suoritettuasi olet oikeutettu hakemaan Työllisyysrahaston ammattitutkintostipendiä, joka on suuruudeltaan 395-456 euroa. Lisätietoa stipendistä löydät täältä.
Tarjoamme asiantuntevaa, laadukasta koulutusta kokeneiden, osaavien ja motivoituneiden opettajien johdolla.

Koulutuksemme kuuluvat Kelan opintotuen piiriin.

Pääopettajamme

Nora Seppä, osteopaatti, koulutettu hieroja, yrittäjä. Heikki Pirhonen, osteopaatti, urheiluhieroja (koulutettu hieroja), yrittäjä. Lisäksi käytämme asiantuntijaluennoitsijoita.

Koulutuksen sisältö

Hierontakoulutukseemme sisältyy sekä klassisen hieronnan koulutus että urheiluhierontakoulutus. Koulutukset toteutetaan voimassa olevien tutkinnon perusteiden (hieronnan ammattitutkinto 2019) mukaisesti. Lisätietoja tutkintovaatimuksista löydät Opetushallituksen sivuilta: Hieronnan ammattitutkinnon perusteet.

Lähiopetus ja työharjoittelu

Lähiopetus on kaksi kertaa viikossa aamuisin klo 9.00-12.30 tai iltaisin klo 17.00-20.30 ryhmävalintasi mukaan. Lisäksi jokaisella ryhmällä on kaksi lähiopetusviikonloppua (la-su) koulutuksen aikana. Halutessasi voit osallistua vaihdellen aamu- ja iltaopetukseen. Osa teoria-asioista opiskellaan itsenäisesti (ohjatusti).

Huomioithan, että emme teetä opiskelijoilla satojen tuntien työharjoittelua! Koulutukseen kuuluva työharjoittelumäärä on 150 tai 250 tuntia. Työharjoittelu suoritetaan koulun vastaanotolla valitseminasi ajankohtina henkilökunnan valvonnassa.